پیام فرستادن
حداکثر 5 پرونده ، هر اندازه 10 میلیون پشتیبانی می شود. خوب
Nanjing Brisk Metal Technology Co., Ltd. 86-157-1516-1517 celia.chen@briskcn.com

گیره خودکار

قیمت دریافت کنید
کیفیت گیره خودکار سرویس
خانه - دسته بندی ها - گیره خودکار
آخرین محصولات

محصولات ما در سراسر جهان فروخته می شود. شما می توانید از کل روند محصولات ما اطمینان داشته باشید.